mælkebøtter

DBT Scandinavia

Kvalitetssäkring & kunskapsspridning ger en högre standard på DBT


DBT i förstärkt öppenvård

I Psykologtidningen beskriver DBT-Scandinavias ordförande Martina Wolf arbetet med och evidensen för DBT i förstärkt öppenvård. Läs artikeln här!

Psykologtidningen nr 3 2016 s.28-31 Forskningsartikeln


Kartläggning av DBT-team

DBT-Scandinavia har gjort en kartläggning över de DBT team som finns i Skandinavien, för att göra denna information mer lättillgänglig för våra medlemmar. 88 team är tillfrågade, vi har hittills fått information från 32 team! 

1.Kartläggning_Team

Mer detaljerad information från samtliga team ligger på den slutna medlemssidan!

DBT-dagarna 2017 hålls i Lund!

På årets DBTdagar kommer Julie Brown att föreläsa om DBT för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF): The Emotion Regulation Skills System. Julie har lång erfarenhet av arbete med patienter med IF och har undervisat i DBT för Behavioral Tech sedan 2005. Kostnad: 2800 kr exkl moms för medlemmar i DBT Scandinavia, 3000 kr exkl moms för övriga!
Anmäl er till dbtdagarna2017@gmail.com.
För mer info se ”Evenemang” längre ned på sidan!

DBT-Scandinavia

En intresseförening för Dialektisk beteendeterapi – evidensbaserad behandling och kunskapsspridning vid emotionell instabilitet.

Bli medlem nu!

Kommande evenemang

Öppna kalendern för att se kommande DBT-evenemang!


Nya workshops om DBT!

September 2017. DBT-dagarna! Anmälan till DBT-dagarna[1]

Oktober 2017: dbtutb-okt2017

November 2017: Workshop Färdigheterna i DBT Lkpg 2017

November 2017: DBTutb okt2017-2018BoU

December 2017: Inbjudan workshop konsultationsteam 2017

Januari 2018: FTR kurs Inbjudan Lkpg 2018