mælkebøtter

DBT Scandinavia

Kvalitetssäkring & kunskapsspridning ger en högre standard på DBT


DBT i förstärkt öppenvård

I Psykologtidningen beskriver DBT-Scandinavias ordförande Martina Wolf arbetet med och evidensen för DBT i förstärkt öppenvård. Läs artikeln här!

Psykologtidningen nr 3 2016 s.28-31 Forskningsartikeln


Kartläggning av DBT-team

DBT-Scandinavia har gjort en kartläggning över de DBT team som finns i Skandinavien, för att göra denna information mer lättillgänglig för våra medlemmar. 88 team är tillfrågade, vi har hittills fått information från 32 team! 

Mer detaljerad information från samtliga team ligger på den slutna medlemssidan!

1.Kartläggning_Team

DBT-dagarna 2017 hålls i Lund!

På årets DBTdagar kommer Julie Brown att föreläsa om DBT för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF): The Emotion Regulation Skills System. Julie har lång erfarenhet av arbete med patienter med IF och har undervisat i DBT för Behavioral Tech sedan 2005. Kostnad: 2800 kr exkl moms för medlemmar i DBT Scandinavia, 3000 kr exkl moms för övriga!
Anmäl er till dbtdagarna2017@gmail.com.
För mer info se ”Evenemang” längre ned på sidan!

DBT-Scandinavia

En intresseförening för Dialektisk beteendeterapi – evidensbaserad behandling och kunskapsspridning vid emotionell instabilitet.

Bli medlem nu!

Kommande evenemang

Öppna kalendern för att se kommande DBT-evenemang!


Nya workshops om DBT!