mælkebøtter

DBT Scandinavia

Kvalitetssäkring & kunskapsspridning ger en högre standard på DBT


DBT i förstärkt öppenvård

I Psykologtidningen beskriver DBT-Scandinavias ordförande Martina Wolf arbetet med och evidensen för DBT i förstärkt öppenvård. Läs artikeln här!

Psykologtidningen nr 3 2016 s.28-31 Forskningsartikeln


Kartläggning av DBT-team

DBT-Scandinavia har gjort en kartläggning över de DBT team som finns i Skandinavien, för att göra denna information mer lättillgänglig för våra medlemmar. 88 team är tillfrågade, vi har hittills fått information från 43 team.

Kartläggning_Team

Mer detaljerad information från samtliga team ligger på den slutna medlemssidan!

DBT-dagarna 2018 blir i UPPSALA

TEMA ÄR ”KÄNSLOR” MED EN RAD OLIKA SVENSKA FÖRELÄSARE

Föreläsningar onsdagen den 26/9 kl. 13.00-16.30

DBT-Scandinavias årsmöte 16.45-17.45

Middag på kvällen 18.00

Föreläsningar torsdagen den 27/9 9.00-16.30

Program och anmälan

DBT-Scandinavia

En intresseförening för Dialektisk beteendeterapi – evidensbaserad behandling och kunskapsspridning vid emotionell instabilitet.

Bli medlem nu!

Kommande evenemang

Öppna kalendern för att se kommande DBT-evenemang!


Nya workshops om DBT!

Oktober 2018:DBTutb okt2018