mælkebøtter

DBT Scandinavia

Kvalitetssäkring & kunskapsspridning ger en högre standard på DBT


DBT i förstärkt öppenvård

I Psykologtidningen beskriver DBT-Scandinavias ordförande Martina Wolf arbetet med och evidensen för DBT i förstärkt öppenvård. Läs artikeln här!

Psykologtidningen nr 3 2016 s.28-31 Forskningsartikeln


Kartläggning av DBT-team

DBT-Scandinavia har gjort en kartläggning över de DBT team som finns i Skandinavien, för att göra denna information mer lättillgänglig för våra medlemmar. 88 team är tillfrågade, vi har hittills fått information från 39 team! 

1.Kartläggning_Team.docx

Mer detaljerad information från samtliga team ligger på den slutna medlemssidan!

Vem vill hålla DBT-dagarna 2018?

DBT-dagarna är en samlingsplats för alla DBT-intresserade i Sverige. Att anordna DBT-dagarna ger en möjlighet att få bjuda in spännande internationella föreläsare och andra team. Vilket team vill ta över DBT-bollen 2018? Anmäl gärna intresse till DBT-teamet i Lund, via Charlotte.Arndt@skane.se

DBT-Scandinavia

En intresseförening för Dialektisk beteendeterapi – evidensbaserad behandling och kunskapsspridning vid emotionell instabilitet.

Bli medlem nu!

Kommande evenemang

Öppna kalendern för att se kommande DBT-evenemang!


Nya workshops om DBT!