mælkebøtter

DBT Scandinavia

Kvalitetssäkring & kunskapsspridning ger en högre standard på DBT


Kartläggning av DBT-team

DBT-Scandinavia har gjort en kartläggning över de DBT team som finns i Skandinavien, för att göra denna information mer lättillgänglig för våra medlemmar. 88 team är tillfrågade, vi har hittills fått information från 31 team! 

Mer detaljerad information från samtliga team ligger på den slutna medlemssidan!

a_lista-med-fardiga-kartlaggning


DBT i förstärkt öppenvård

I Psykologtidningen beskriver DBT-Scandinavias ordförande Martina Wolf arbetet med och evidensen för DBT i förstärkt öppenvård. Läs artikeln här!

Psykologtidningen nr 3 2016 s.28-31 Forskningsartikeln


Dags för årsmöte DBT-Scandinavia!

 

Tid: 15 september 2016, klockan 16.15

Plats: Münchenbryggeriet

Årsmötet ges i samband med årets DBT-dagar i Münchenbryggeriets lokaler.

Kallelse till årsmötet sker per mail och genom information på hemsidan.

Här nedan finner ni verksamhetsberättelsen över aktiviteterna som pågått under verksamhetsåret 2015-2016:

verksamhetsberattelse-for-2016_2016-09-06_slutversion

Årsredovisningen över föreningens utlägg och inkomster:

arsredovisning-2016

Revisorns godkännande av räkenskaperna:

revisorns-godkannande-av-bokslut-2015-2016001

 

Valberedningens förslag:

valberedningens-forslag-till-styrelse-verksamhetsaret-2016

Välkomna till årsmötet!

 

Mvh

Styrelsen för DBT-Scandinavia

 

DBT-Scandinavia

En intresseförening för Dialektisk beteendeterapi – evidensbaserad behandling och kunskapsspridning vid emotionell instabilitet.

Bli medlem nu!

Kommande evenemang

Öppna kalendern för att se kommande DBT-evenemang!