mælkebøtter

DBT Scandinavia

Kvalitetssäkring & kunskapsspridning ger en högre standard på DBT


Behandling av personuppgifter

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att DBT Scandinavia lagrar och behandlar dessa. DBT Scandinavia lagrar personuppgifterna endast i syfte att kunna uppfylla sin del i avtalet med dig och uppgifterna lagras endast så länge som de har någon direkt anknytning till föreningen. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från DBT Scandinavia. Alla uppgifter behandlas i enlighet med vid varje tillfälle gällande lagstiftning. Vill du läsa mer om vår policy för behandling av personuppgifter klicka här: Integritetspolicy

DBT-dagarna 2018 blir i UPPSALA

TEMA ÄR ”KÄNSLOR” MED EN RAD OLIKA SVENSKA FÖRELÄSARE

Föreläsningar onsdagen den 26/9 kl. 13.00-16.30

DBT-Scandinavias årsmöte 16.45-17.45

Middag på kvällen 18.00

Föreläsningar torsdagen den 27/9 9.00-16.30

Program och anmälan

Smakprov inför DBTdagarna! Anna Kåver pratar om känslor

DBT-Scandinavia

En intresseförening för Dialektisk beteendeterapi – evidensbaserad behandling och kunskapsspridning vid emotionell instabilitet.

Bli medlem nu!


Kartläggning av DBT-team

DBT-Scandinavia har gjort en kartläggning över de DBT team som finns i Skandinavien, för att göra denna information mer lättillgänglig för våra medlemmar. 88 team är tillfrågade, vi har hittills fått information från 43 team.

Kartläggning_Team

Mer detaljerad information från samtliga team ligger på den slutna medlemssidan!


Kommande evenemang

Öppna kalendern för att se kommande DBT-evenemang!


Nya workshops om DBT!

Oktober 2018:DBTutb okt2018