Information om certifiering

Certifiering av DBT-terapeuter

Text: Elizabeth Malmquist, PsykologEM.

 

DBT-Scandinavias hållning i certifieringsfrågan är för närvarande som följer:

För att få certifiering som DBT-terapeut så måste man genomgå den certifieringsprocess som DBT – Linehan Board of certification ger. Information finns på https://dbt-lbc.org/

 

Certifiering av DBT-team

Styrelsen kommer däremot att ta fram ett instrument för att bedöma om svenska team uppfyller kriterier för ett “fullt” DBT-program (dvs att alla moduler i DBT finns representerade, såsom individuell terapi, färdighetsträning, stöd för generalisering och teamkonsultation).

Detta gör vi för att underlätta för patienter, anhöriga och beställare av vård. Man kan som vårdgivare, om man fyller dessa kriterier, få sitt team, sin mottagning eller sitt behandlingshem uppsatt på hemsidan som ett DBT-team som ger kvalificerat DBT-team. Kriterierna kommer, när de är klara att publiceras på DBT-Scandinavias hemsida.