Avgifter 2018

Medlemsavgiften för 2018 är satt till 300 kr och betalas in på bankgiro SEB 831-9964. Vänligen skriv ”Medlemsavgift DBT-S”, samt ditt namn och postadress på inbetalningen. Mailadressen behöver du ha fyllt i på online-ansökningen.

Om ni redan är registrerade på hemsidan så behöver ni inte göra om registreringen, utan endast betala in medlemsavgiften.

För våra skandinaviska kollegor, ni behöver ange Iban nr SE0950000000051821102983 samt Bic ESSESESS, gå till SEB http://www.seb.se/pow/default.asp för information om hur man gör en inbetalning från Danmark eller Norge. Sök Iban och Bic (Swift).

GRUPPMEDLEMSKAP OCH MEDLEMSKAP GENOM ARBETSGIVARE
Det finns numera möjlighet att bli medlem i föreningen genom sin arbetsgivare (arbetsgivaren kan anmäla sitt DBT-team). Medlemskapet är då fortfarande personbundet och kostnaden blir den sammanlagda kostnaden för samtliga personer. Vi erbjuder ingen rabatt för större grupper eftersom medlemsavgiften redan är låg.
Arbetsgivaren överför 300 sek per person som man önskar betala medlemskap för, för tio anställda blir det således 3000 sek. Beloppet betalas in på bankgiro SEB 831-9964 (våra skandinaviska kollegor behöver ange Iban nr: SE0950000000051821102983 samt Bic ESSESESS). Viktigt är att arbetsgivaren skriver ”Medlemsavgift DBT-S” samt arbetsgivarens namn och namn på samtliga anställda vid överföringen.
Alla anställda behöver också gå in på hemsidan och lägga in en online anmälan för sig själv om medlemskap. Logg in uppgifter och aktivering av medlemskapet sker när medlemsavgiften är betald. Varje anställd får mail om användarnamn och logg in till den mailadress som anges i anmälan på hemsidan.
DBT Scandinavia kan skicka också skicka en faktura på beloppet till arbetsgivaren om så önskas. En fullständig fakturaadress och referensnummer behöver då ges till vår kassör Elizabeth Malmquist:  elizabeth@psykologem.se

Om du stöter på problem vad gäller inloggning till den låsta medlemssidan, vänligen kontakta Hanna.Sahlin@ki.se så hjälper hon till med användarnamn och inloggningsuppgifter!