Länkar

Här finns länkar för information om DBT, borderline/emotionellt instabil personlighetsstörning och självskadebeteende.

http://www.borderlinepersonalitydisorder.com

http://bpd.about.com

http://nationellasjalvskadeprojektet.se

http://behavioraltech.org/index.cfm

https://www.nice.org.uk/guidance/cg78

Här är DBT-Scandinavias ordförande med i Svenska Dagbladets artikelserie om emotionell instabilitet. Läs på http://www.svd.se/det-finns-hjalp-i-kanslokaoset/om/tvara-kanslokast

Artikel i Psykologtidningen om DBT i förstärkt öppenvård vid Akademiska sjukhuset, Uppsala Psykologtidningen nr 3 2016 s.28-31 Forskningsartikeln Inte