Ordförande

 • Åsa Spännargård
 • Kompetenscentrum för Psykoterapi, KCP

Kassör

 • Elizabeth Malmquist
 • Email: Elizabeth@psykologem.se

Styrelseledamot

 • Sophie Liljedahl
 • Finjagården AB

Sekreterare

 • Anna Lindström
 • Borderlineenheten, Psykiatri Nordväst

Styrelseledamot

 • Martina Wolf-Arehult
 • DBT-teamet Akademiska sjukhuset Uppsala

Styrelseledamot

 • Charlotte Arndt
 • DBT-team Lunds Universitets sjukhus

Styrelseledamot

 • Marianne Lundahl
 • DBT teamet Akademiska sjukhuset, Uppsala

Suppleant

 • Johan Steczkó
 • DBT-teamet BUP Örebro

Suppleant

 • Richard Stenmark
 • Segesholms behandlingshem